Bezoek de thuispagina van Jan Boersma


Naar de pagina voor updates

Beschrijving van de update voor Windows 95:

Wijzigingen†tot Beschrijving
24 juni 2003
  1. Het afdrukken van een lied met de notenbalk is verbeterd: de linker kantlijn van de tekst is beter gepositioneerd. (Op de meeste printers zal het verschil niet of nauwelijks te merken zijn, omdat het afdrukken al goed ging.)
  2. De tekstverwerker voor het bewerken van een liturgie is aangepast: de weergave ervan is nu in overeenstemming met het formaat een vel A4.
4 juli 2003
  1. Menu is in geavanceerde weergave visueel aangepast en beter toegankelijk.
  2. Een fout in het Help-bestand is gecorrigeerd.
7 juli 2003
  1. Het programma is geschikt gemaakt voor een register (lijst van relaties met bijbelteksten). Registers zijn beschikbaar via de update voor de inhoud.
  2. Het programma is geschikt gemaakt om te werken met aanwijzingen voor het gebruik van de liederen.
  3. Het Help-bestand is overeenkomstig aangepast.
15 aug. 2003 Het menu 'Help' is uitgebreid met de mogelijkheid om hulp te vragen via e-mail.
13 okt. 2003 Het verwerken van aantekeningen en verwijzingen is verbeterd.
14 nov. 2003 Een paar sneltoetsen zijn gewijzigd om nauwer aan te sluiten bij de standaard sneltoetsen in andere toepassingen voor Windows.
28 jan. 2004
  1. Een incidenteel optredende fout bij het samenvoegen van tekst en melodie is hersteld.
  2. Het programma is aangepast om cursieve tekst bij de liederen te kunnen verwerken. (Deze aanpassing is een voorbereiding op te verwachting ontwikkelingen.)
13 feb. 2004 Bij het openen van een afdeling kon de titel van het venster soms wat flikkering vertonen. Dit probleem is nu verholpen.
17 mrt. 2004 Sommige internetadressen zijn gewijzigd en daarom in het programma aangepast.
25 nov. 2004 Er is een bug verwijderd. Rode tekstgedeelten (resultaat van zoeken) konden niet cursief weergegeven worden. Dat is nu wel het geval.
7 dec. 2004 Er zijn een paar kleine aanpassingen en correcties aangebracht bij het opnemen van melodieŽn in een liturgie.
17 jan. 2005 Bij de voorkeuren is een mogelijkheid toegevoegd: de vraag of lijsten met zoekresultaten opgeslagen moeten worden, kan nu aan- en uitgezet worden.
22 jan. 2005 Het bijwerken van het programma voor Windows 95 is gestopt. Er worden dus ook geen updates meer verstrekt. Het ontwikkelen van het programma voor andere versies van Windows gaat wel door.