De piramide van Maslow

Maslow is vooral bekend geworden door zijn piramide.
Hierin laat hij zien hoe de behoeften van mensen ondergebracht kunnen worden in verschillende lagen die met elkaar een hiërarchie vormen.
Maslow zegt dat alle mensen zich gedragen om natuurlijke behoeften te realiseren.

Het geheel van de behoeften, waarin je "opklimt" van de onderste laag naar de bovenste laag van de "behoeften-piramide" wordt door Maslow zelf actualisatie of zelfverwerkelijking genoemd. Eerst moet volgens de theorie van Maslow een lagere behoefte bevredigd worden, voordat een andere behoefte aan bod komt. Dit kan belangrijk zijn in de praktijk van counselling.
Natuurlijk zijn door Maslow zelf en later ook door anderen verschillende dingen in de piramide aangepast.

Hieronder vindt u drie verschillende uitwerkingen van de piramide van Maslow.
De eerste (A) is de meest "kale" versie van Maslow,
bij (B) een versie waarbij de omschrijving per laag wat uitgebreider beschreven wordt en
bij (C) is de vormgeving van de piramide losgelaten en zijn de verschillende lagen omgezet in een staafdiagram.


A

B
C