Een onwennig gevoel?
Ik heb gemerkt dat het voor veel mensen lastig is om zomaar een kerk binnen te stappen...
Er zijn christenen die zich dat niet goed kunnen voorstellen. Toch werkt het zo wel. Om te vergelijken (en te voelen hoe dat is): ga maar eens op een zaterdag naar de kantine van een onbekende voetbalvereniging. Waarschijnlijk zul je het gevoel krijgen dat iedereen je aankijkt. Zelfs al houd je van voetbal, je zult al heel snel het gevoel hebben: wat doe ik hier eigenlijk? En twee tellen later denk je: wegwezen!
Zo voelt het waarschijnlijk ook als je voor het eerst in een kerk binnenkomt. Je denkt al gauw dat een kat in een vreemd pakhuis zich beter op zijn gemak voelt dan jij.

Te gast
Daarom deze pagina. Hopelijk kan ik er op die manier iets aan bijdragen om voor jezelf de drempel lager te maken, door te vertellen wat je ongeveer kunt verwachten en wat er in de kerk gebeurt.
Het wegnemen van zo'n drempel is belangrijk genoeg. Want in vergelijking met de kantine van een voetbalclub is de kerk boeiender, levendiger en diepgaander.
Om te beginnen: wanneer je als gast in een kerk binnenkomt, ben je in goed gezelschap, want in de kerk zijn we allemaal te gast. Zo beleven we dat als we op zondag naar de kerk gaan: we komen daar om God te ontmoeten. Hij nodigt mensen uit om bij hem te komen.
Alleen al dat gegeven is een wonderlijk idee: dat iemand die God is, die zo oneindig groot en machtig is, het heerlijk vindt om mensen om zich heen te hebben. Toch is dat wel wat hij zegt: dat hij geniet van het gezelschap van mensen. Hij vindt het heerlijk als je naar hem toe komt!
Bovendien is het ook voor jezelf geweldig om te merken wat het met je doet als dicht bij God bent: het geeft in je leven steun, zekerheid en uitzicht. Het is altijd weer bijzonder om te ervaren hoe God je weet te raken. Want dat doet hij altijd op zo'n manier, dat je zeker weet dat bij hem aan het goede adres bent.

Samen vieren
Eerlijk is eerlijk: dat gebeurt niet exclusief op zondag in de kerk. God heeft allerlei manieren om mensen aan te spreken en te ontmoeten. En er zijn allerlei momenten waarop je de kracht en de liefde van God in je leven kunt ervaren.
Tegelijk is het wel zo dat je het vieren van iets moois en goeds met elkaar doet. Soms lijkt de kerk wel een beetje op een sportclub: je kunt niet in je eentje een voetbalclub zijn. En als je club kampioen wordt, dan ga je dat samen met de anderen vieren.
Zo willen we op zondag in de kerk met elkaar, en vooral samen met God, iets beleven het geweldige dat de 'club' heeft. En ja, dat is tegelijk het vieren van het kampioenschap: we zijn ervan overtuigd dat Jezus de grote kampioen is, omdat hij het gewonnen heeft van de duivel en de dood.

Meedoen?
Het is een gebeurtenis waarbij iedereen welkom is. Niet alleen de vaste gasten. Voel je dus vrij om binnen te lopen. Om het wat gemakkelijker te maken staan er in de hal van de kerk altijd mensen om gasten op te vangen en wegwijs te maken. Maar als je liever eerst een persoonlijk contact wil, kan dat natuurlijk ook: je mag me altijd benaderen voor een contact, bijvoorbeeld via de mail (in het menu aan de linkerkant van de website).

En als je dan in kerk bent, wat kun je dan verwachten? Wat je mee gaat maken, is in feite een ontmoeting met God: we zingen voor hem, we bidden (om hem te bedanken en om onze zorgen aan hem voor te leggen), we doen de bijbel open om te luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft, we zeggen wat we geloven, en aan het eind van elke dienst krijgen we van God de verzekering mee dat hij met ons mee wil gaan op onze levensweg.
Tijdens een kerkdienst komen deze elementen verschillende keren weer terug. Dat maakt van een kerkdienst ook een echte ontmoeting: het contact (het gesprek) gaat heen en weer.

Kinderen
Natuurlijk beleeft niet iedereen zo'n dienst op dezelfde manier. Al was het alleen al, doordat mensen heel verschillend zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om de kinderen te benaderen op hun niveau. Dat doen we afwisselend op verschillende manieren. De ene keer is er een kinderbijbelclub (tijdens de dienst gaan de kinderen een half uurtje naar een andere zaal voor een bijbelverhaal, om te knutselen, e.d.). De andere keer is er een 'kindermoment': tijdens de dienst wordt dan iets gedaan op het niveau van de kinderen. Soms zijn er diensten die van A tot Z op een lager niveau zijn. (In ieder geval vier keer per jaar.)
In het seizoen 2010-2011 gaan we een start maken met het meer actief betrekken van de jongeren bij de kerkdiensten. Hoe dat eruit zal gaan zien, is op dit moment nog niet te zeggen. Maar ik heb er nu al zin in om samen met de jongeren van 16 jaar en ouder iets te kunnen betekenen voor het kerk-zijn.

Laagdrempelige diensten
Regelmatig krijg ik de vraag hoe je in je eigen gemeente vriendendiensten (of laagdrempelige diensten) kunt opstarten. Daarom heb ik voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, een aantal dingen op een rijtje gezet. Om dat te lezen, kun je hier klikken.

Informatie
Mocht je meer willen weten over de persoon van Jezus, over het evangelie of over de kerk, dan kun je daarvoor altijd één van de kerkmensen aanschieten.
Je kunt natuurlijk ook een preek of een presentatie (vaak is dat ook een samenvatting van een preek) ophalen.
Als je dat wilt, zijn er ook mogelijkheden om meer gestructureerd kennis te maken met het evangelie en alles daaromheen, zoals een bijbelcursus.

Wil je liever op een onopvallende manier informatie over het evangelie of over de bijbelcursus, dan kun je ook rechtstreeks terecht op de webpagina van de bijbelcursus. Om daarheen te gaan: klik hier.

naar het begin van deze pagina