Updates voor Liturgie Digitaal

Bezoek de thuispagina van Jan Boersma

 
Op deze pagina staat een beschrijving van de updates voor Liturgie Digitaal.

Op 22 jan. 2005 is een update beschikbaar gekomen, die het ophalen en installeren van nieuwe updates kan automatiseren.

Bij deze geautomatiseerde update wordt zowel het programma zelf als de inhoud (teksten van liederen e.d.) bijgewerkt.

Is de update van 22 jan. 2005 nog niet geÔnstalleerd op uw computer? Klik dan hier om die eerst op te halen en te installeren.

Hulp nodig? Suggesties doorgeven? Klik hier!

Ik heb veel vragen gekregen over de nieuwe gezangen, die aan het 'Gereformeerd Kerkboek' toegevoegd zijn. Helaas mogen die niet verspreid worden met Liturgie Digitaal in verband met copyrights.

In contact met uitgeverij Jongbloed heb ik al verschillende keren geprobeerd om hierin opening te krijgen. Tot nu toe helaas zonder resultaat.
Wellicht helpt het als er bij Jongbloed meerdere signalen van gebruikers binnenkomen, dat er wel degelijk belangstelling is voor zo'n uitbreiding. Daarom:

Wilt u meehelpen om Liturgie Digitaal uit te breiden met de nieuwe gezangen voor het 'Gereformeerd Kerkboek'? Laat het dan weten bij uitgeverij Jongbloed via een telefoontje: 0513 - 63 79 11.


1. Inhoud van Liturgie Digitaal  

Wijzigingen†tot Beschrijving  
8 dec. 2004
 1. Voor het 'Gereformeerd Kerkboek' zijn aanwijzingen voor het gebruik van de liederen toegevoegd.

 2. Voor het 'Gereformeerd Kerkboek' is de wijziging m.b.t. art. 8 van de kerkorde doorgevoerd.

 3. Voor het 'Gereformeerd Kerkboek' is er een register met verwijzingen tussen bijbelteksten en gezangen toegevoegd.
De vrijgemaakte liedbundel breidt zich steeds verder uit. Wat zou er logischer zijn dan het uitbreiden van Liturgie Digitaal met die nieuwe liederen? Maar jammer genoeg zijn er diverse rechthebbenden (als het gaat om de teksten en de melodieŽn) die geen toestemming willen geven om hun lied(eren) digitaal te gebruiken. Een uitbreiding voor Liturgie Digitaal zit er voor dit moment helaas dus niet in.

Helaas is ook het Liedboek voor de Kerken niet beschikbaar voor Liturgie Digitaal. De ISK (rechthebbende instantie voor het Liedboek) heeft tot nu toe de uitgever geen toestemming gegeven om de inhoud van het Liedboek op te nemen in het programma.
 
21 sept. 2005 In de tekst van Psalm 75,6 (Gereformeerd Kerkboek) is een zetfout verbeterd.
21 nov. 2005 In de tekst van het derde avondmaalsformulier (Gereformeerd Kerkboek) is een weggevallen woord teruggezet.
30 mei 2006 Voor het Gereformeerd Kerkboek zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 1. De twee nieuwe doopformulieren die door de synode zijn aanvaard, zijn aan de tekst toegevoegd.
 2. De tekst van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis is vervangen door de nieuwe tekst die door de synode is vastgesteld.
21 okt. 2006 In de tekst van het derde doopformulier (Gereformeerd Kerkboek) zijn verbeteringen aangebracht.
30 okt. 2006 In de tekst van Ps. 89,14 (Gereformeerd Kerkboek) is een correctie aangebracht.
4 feb. 2007 In de tekst van Ps. 24,2 (Gereformeerd Kerkboek) is een correctie aangebracht.
15 feb. 2007 In de tekst van Ps. 79,3 (Gereformeerd Kerkboek) is een correctie aangebracht.
4 apr. 2007 In de tekst van Gz. 32,5 (Gereformeerd Kerkboek) is een correctie aangebracht.
26 juni 2007 In de tekst van het tweede doopformulier (Gereformeerd Kerkboek) zijn verbeteringen aangebracht.
2 juli 2007 In de tekst van het derde doopformulier (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
Ook in de tekst van Ps. 91,3 (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
3 sept. 2007 In de tekst van het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
29 okt. 2007 In de tekst van Ps. 17,3 (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
26 nov. 2007 In de tekst van Ps. 8,4 (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
23 juni 2008 In de tekst van Gz. 39,3 (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
22 okt. 2008 In de tekst van Ps. 33,6 (Gereformeerd Kerkboek) is een verbetering aangebracht.
4 maart 2009 In de tekst van het Gereformeerd Kerkboek is een aantal verbeteringen aangebracht.
14 juli 2009 De tekst van een aantal formulieren in het Gereformeerd Kerkboek is gewijzigd in overeenstemming met de tekst die vastgesteld is door de laatste Generale Synode.
25 aug. 2009 Er is een correctie aangebracht in de tekst van het derde doopformulier van het Gereformeerd Kerkboek.
6 jan. 2010 De tekst van het formulier voor de bevestiging van missionaire dienaren van het Woord is verwijderd uit het Gereformeerd Kerkboek.
31 okt. 2012 De tekst van de formulieren en gebeden is aangepast voor het Gereformeerd Kerkboek in verband met de besluiten van de synode van Harderwijk.


2. Programma Liturgie Digitaal  

Wijzigingen†tot Beschrijving
24 juni 2003
 1. Het afdrukken van een lied met de notenbalk is verbeterd: de linker kantlijn van de tekst is beter gepositioneerd. (Op de meeste printers zal het verschil niet of nauwelijks te merken zijn, omdat het afdrukken al goed ging.)
 2. De tekstverwerker voor het bewerken van een liturgie is aangepast: de weergave ervan is nu in overeenstemming met het formaat van het standaardpapier in de printer.
4 juli 2003
 1. Menu is in geavanceerde weergave visueel aangepast en beter toegankelijk.
 2. Registerlijst op de beginregels van de psalmen en gezangen toegevoegd.
 3. Een fout in het Help-bestand is gecorrigeerd.
7 juli 2003
 1. Het programma is geschikt gemaakt voor een register (lijst van relaties met bijbelteksten). Registers zijn beschikbaar via de update voor de inhoud.
 2. Het programma is geschikt gemaakt om te werken met aanwijzingen voor het gebruik van de liederen.
 3. Het Help-bestand is overeenkomstig aangepast.
15 aug. 2003 Het menu 'Help' is uitgebreid met de mogelijkheid om hulp te vragen via e-mail.
13 okt. 2003 Het verwerken van aantekeningen en verwijzingen is verbeterd.
14 nov. 2003 Een paar sneltoetsen zijn gewijzigd om nauwer aan te sluiten bij de standaard sneltoetsen in andere toepassingen voor Windows.
28 jan. 2004
 1. Een fout bij het bladeren door de bundel is hersteld.
 2. Een incidenteel optredende fout bij het samenvoegen van tekst en melodie is hersteld.
 3. Het programma is aangepast om cursieve tekst bij de liederen te kunnen verwerken. (Deze aanpassing is een voorbereiding op te verwachting ontwikkelingen.)
13 feb. 2004 Bij het openen van een afdeling kon de titel van het venster soms wat flikkering vertonen. Dit probleem is nu verholpen.
17 mrt. 2004 Sommige internetadressen zijn gewijzigd en daarom in het programma aangepast.
26 apr. 2004 Er is een functie toegevoegd aan het programma om tips voor het gebruiken weer te geven bij het opstarten.
25 nov. 2004 Er is een bug verwijderd. Rode tekstgedeelten (resultaat van zoeken) konden niet cursief weergegeven worden. Dat is nu wel het geval.
7 dec. 2004 Er zijn een paar kleine aanpassingen en correcties aangebracht bij het opnemen van melodieŽn in een liturgie.
17 jan. 2005 Bij de voorkeuren is een mogelijkheid toegevoegd: de vraag of lijsten met zoekresultaten opgeslagen moeten worden, kan nu aan- en uitgezet worden.
22 jan. 2005 Het updaten van het programma en van de inhoud vindt vanaf dit moment automatisch plaats.
14 feb. 2005 Het automatisch updaten is op een paar kleine punten aangepast.
15 juni 2005 Het automatisch updaten is op een paar kleine punten aangepast.
4 juli 2005 Een schoonheidsfout in de weergave van het menu is verwijderd.
30 mei 2006 De naam van het bijbelboek HebreeŽn is aangepast.
(Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de naam van dit boek zou veranderen in 'HebreeŽrs'. In Liturgie Digitaal was daarop geanticipeerd. Uiteindelijk is die verandering niet doorgegaan. In Liturgie Digitaal is dat nu weer teruggedraaid.)
6 maart 2007 In verband met de verschijning van Windows Vista waren enkele aanpassingen noodzakelijk. U kunt nu zonder problemen overstappen op Windows Vista.
De komende tijd zullen meer aanpassingen komen om Liturgie Digitaal nog meer af te stemmen op Windows Vista.
29 maart 2007 Opnieuw een aanpassing in verband met Windows Vista. De update die u zojuist geÔnstalleerd hebt, werd nog op de oude manier uitgevoerd. Komende updates worden op een andere manier uitgevoerd.
Voor u als gebruiker heeft dit geen consequenties. Zodra er weer een update beschikbaar is, wijst het downloaden en installeren daarvan zichzelf.

LET OP: Na deze update van 29 maart moet op uw computer Liturgie Digitaal versie 3.2 geÔnstalleerd zijn. Controleer dit! Als dat niet het geval is, en u hebt nog steeds versie 3.11 (of eerder) op uw schijf staan, klik dan hier om het updatebestand handmatig te downloaden en te installeren!
2 jan. 2008 Het programma is aangepast om de nieuwe(re) gezangen van het Gereformeerd Kerkboek te kunnen gebruiken.
Zo lang de tekst van de deze gezangen nog niet gebruikt mag worden in Liturgie Digitaal, zult u als gebruiker helaas nog niets van deze aanpassing kunnen merken.
22 maart 2008 Opnieuw een paar aanpassingen in verband met Windows Vista.
2 jan. 2010 Een paar aanpassingen in verband met Windows 7.
10 dec. 2010 Voor het maken van het programma wordt een nieuwe compiler gebruikt.
Van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt voor het bijwerken van een paar schoonheidsfoutjes.